Anger

"Anyone can become angry-that is easy, but to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way – this is not easy.”

- Aristoteles

Vänner


Vänner är lycka. 

My pirate boysNeoRhysNeo and RhysTate"I am very good with kids!"

Rhys lagar frukost

Rhys made breakfast at the Cape. He's awesome!

 

Min nya kurs

Nu har mina onlinekurser från Sverige börjat. Spännande!

På förstasidan till en av kurserna (Ilska och Aggression) så står det såhär:

”« Förlåtelse är det mest verkningsfulla läkemedlet för känslomässig blockering skapad av vrede och hat som hopats inombords«, påminde farmodern pojken en gång när han kom hem och var arg på sin guru. »Men han gav ju inget svar, farmor, istället sa han åt mig att lämna klassrummet.« Pojken var fortfarande rasande.
»Om han gjorde dig arg ska du gå och tacka honom « sa farmodern lugnt.
»Ska jag tacka honom?« Hennes uppmaning förtretade pojken.
»Han har ju hjälpt dig att se hur mycket ilska du bär på. Liksom vinden för segelbåten framåt är temperamentet som driver dina tankar, men bara om du hissar temperamentets segel. Vinden är situationerna, båten är tankarna och seglet är temperamentet. Färdas man på livets hav kan man inte undvika vinden. Man träffar människor med olika personligheter, och ställs inför skilda situationer. Men glöm inte att det är du själv som är seglaren i båten, dina tankar. Du bestämmer själv när du ska hissa segel och i vilken riktning du ska färdas. En erfaren seglare har lärt sig av havet hur han ska nyttja vindens kraft och styra båten. Han bestämmer själv när han ska hissa segel, och han vet att han kan styra sin båt men att han inte rår över vinden.
»Farmodern såg på pojken och fortsatte: »Låt inte dina tankar styras av situationerna eller andra människor. Försök bibehålla ditt lugn oavsett vad som händer och iaktta situationerna och människorna. Tro inte att allt ska gå som du önskar eller tänker dig. Lugna ditt inre med tanken på att alla hyser sina egna åsikter och övertygelser. Inget kan bli perfekt, ingen situation kan styras helt. Om vinden tar herraväldet över båten, dina tankar, ska du inte reta upp dig på vinden, på situationen, utan rätta då istället till seglet, ditt temperament. Och håll dig lugn och behärskad som en klok seglare.«”& lt; /span> Av Janesh Vaidya, I det sista regnet. s. 251-252

RSS 2.0